Omni-modellen

Verktøy for å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø

Om prosjektet

  • WordPress nettside
  • Skreddersydd ux/design
  • Innholdsstruktur
  • Innholdsdesign
  • Video
  • Logo og fargepalett

Besøk nettsiden

www.omnimodellen.no

Om Omnimodellen

Omni-modellen er en veileder og et verktøy for systematisk, kontinuerlig og målrettet arbeid med å gi barn og unge et trygt og godt oppvekstmiljø. Det er et samarbeid mellom Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark.

Modellen ruster voksne i ulike roller til å se og forstå hele bildet, og oppdage tendenser på vei i gal retning i barnas sosiale omgangskrets og hverdag.

Kunden hadde mange artikler, rapporter og presentasjoner i dokumentformat, men ingen nettside da vi møttes. De trengte hjelp til å strukturere alt materiell slik at det kunne presenteres forståelig på nett til en bred målgruppe.

I arbeidet med omnimodellen.no hadde vi et tett samarbeid med Gnist design. Vi kom med våre tanker om innhold og hva vi ønsket av en nettside. Vi har opplevd samarbeidet med Gnist svært givende og konstruktivt.

Spesielt viktig for oss var det at designteamet brukte tid på å sette seg inn i fagstoffet vårt for så å komme med ideer til design og layout på nettsidene. Vi er svært fornøyd med samarbeidet og resultatet.

I tillegg har vi opplevd god oppfølging i ettertid i forbindelse med endringer og innholdsrevisjon.

Jon-Halvdan Lenning (Mobbeombud i Troms og Finnmark)
Kontakt Ørjan

Kom i gang du også

Vi har nykvernet kaffe og mange gode råd. Ta kontakt med Ørjan!

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg

Kontaktskjema