Tilgjengelighetserklæring og universell utforming?
Vi hjelper deg.

“Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it’s really how it works.”

Steve Jobs

Takket være regler for hvordan nettsider og apper skal se ut og fungere, blir stadig flere av disse enklere og mer tilgjengelige for alle. Du bør også følge disse reglene i ditt arbeid med egen nettside. Da bidrar du til å gjøre internett tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne eller situasjon.

Universell utforming

Alle er til tider utsatte for funksjonshinder, uansett fysiske eller kognitive forutsetninger. Hvis du noen gang har prøvd å bruke telefonen mens du samtidig bærer på handleposer, eller du måtte bruke tastaturet for å navigere en nettside fordi musen ble fri for strøm, da har du også opplevd (midlertidlig) nedsatt funksjonsevne.

Vårt mål er at alle skal kunne bruke våre løsninger og vi prøver å bruke prinsippene om universell utforming (gjerne kalt UU) i alle ledd. Enten det er hvordan tekster bør skrives, det visuelle designes og koden struktureres, eller hvordan du som redaktør må tilpasse innholdet for å oppfylle kravene.

Universell utforming er for øvrig et begrep som brukes på mange flere områder enn nettsider, men fellesnevneren er prinsippet om inkluderende design og tilgjengelighet for alle.

Regelverk

Regelverket vi som lager nettsider følger, heter WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), en internasjonal standard med retningslinjer for tilgjengelighet på nettsider.

I Norge har vi et også UU tilsynet, et eget direktorat for universell utforming. Det er UU tilsynet som følger med at offentlige norske nettsider og IKT løsninger følger de internasjonale reglene.

Tilgjengelighetserklæring

Fra februar 2023 er kravene til universell utforming enda tydeligere; alle offentlige virksomheter må opplyse hvor universelt utformet nettsiden deres er. Hvis du blir undersøkt og mangler en korrekt tilgjengelighetserklæring, kan du i verste fall få bøter som svir kraftig. Ansvaret for å få denne erklæringen på plass ligger hos deg som eier nettsiden. Noen av kriteriene går på hvordan nettsiden er kodet og designet, samt hvor tilgjengelig informasjonsbærende innhold (tekst, bilder, filmer, grafer ol.) er.

Vi kan hjelpe deg å fylle ut den offentlige erklæringen dersom du har fått en PIN-kode fra UU tilsynet. Har du ikke fått dette, kan vi hjelpe deg å sette opp en oversiktlig statusrapport som du kan legge på nettsiden din.

LÆR MER: UU direktoratet forklarer alt om erklæringen, kravene og følger om man ikke gjør en innsats:

Kontakt Ørjan

Prat med oss om tilgjengelighet

Vi har nykvernet kaffe og mange gode råd. Ta kontakt med Ørjan!

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg