Tilgjengelighetserklæring

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

1.1 – Tekstalternativer

Gi tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold, slik at det kan konverteres til formater som brukerne har behov for, for eksempel stor skrift, blindeskrift, tale, symboler eller enklere språk.

1.1.1 – Ikke-tekstlig innhold

Har brukeren et tekstalternativ for innhold som ikke er tekst? Ja, alle bildene har alt-tekster eller beskrivende bildetekster, skjemaer har aria-beskrivelser, CAPTCHA har tekstalternativer. Animasjoner kan ignoreres/skrus av. Informasjonsbærende innhold er ikke basert på bilder.

1.2 – Tidsbaserte medier (lyd og video)

Gi alternativer til tidsbaserte medier.

1.2.1 – Bare lyd og video (forhåndsinnspilt)

Har brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd? Vi har ikke denne typen innhold.

1.2.2 – Teksting (forhåndsinnspilt)

Tilbys teksting for forhåndsinnspilt video med lyd? Vi har ikke denne typen innhold.

1.3 – Mulig å tilpasse

Innhold er laget slik at det kan presenteres på forskjellige måter uten at informasjon eller struktur går tapt.

1.3.1 – Informasjon og relasjoner

Er ting på nettsiden kodet slik det ser ut som? Ja, tabeller viser kun tabelldata, tekst og struktur er basert på semantisk tittelhierarki, navigering, søk og globale funksjoner er ikke basert på overskrifter, skjemaelementer er kodet riktig.

1.3.2 – Meningsfylt rekkefølge

Har brukeren tilgang til flere ulike innganger til innholdet på nettstedet? Ja, menyen repeteres i bunnlinjen og brødsmulesti tillater navigering frem og tilbake.

1.3.3 – Sensoriske egenskaper

Er instruksjoner utelukkende avhengige av form, størrelse, visuell plassering, orientering, eller lyd for å kunne bli forstått? Nei, instruksjoner eller informasjon for å navigere er ikke baserte på sensoriske egenskaper.

1.3.4 – Visningsretning

Kan man velge om innholdet skal vises i liggende eller stående retning? Ja, denne nettsiden er responsiv og innholder er tilgjengelig uansett retning.

1.3.5 – Identifiser formål med inndata

Er skjemaelementer kodet med inndataformål? Ja, alle skjemaelementer er kodet med inndata via Gravity Forms.

1.4 – Mulig å skille fra hverandre

Gjør det enklere for brukerne å se og høre innhold, blant annet ved å skille forgrunnen fra bakgrunnen.

1.4.1 Bruk av farge

Presentasjon bygger ikke utelukkende på farge. Nei, farge er ikke eneste visuelle virkemiddel for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element. Lenker har mer enn farge for å skille seg fra annen tekst, grafiske fremstillinger av informasjon bruker tooltips/beskrivelser, skjemaelementer og feilmeldinger bruker mer enn farge.

1.4.2. Styring av lyd

Har man mulighet til å stoppe eller pause lyd som starter automatisk? Vi har ikke denne typen innhold.

1.4.3 Kontrast (minimum)

Er kontrastforholdet mellom teksten og bakgrunnen minst 4,5:1? Ja, all tekst oppfyller minimumskravene om kontrast, dette gjelder også lenker og bakgrunnsfarge.

1.4.4 Endring av tekststørrelse

Kan teksten endres til 200 % størrelse uten tap av innhold eller funksjon? Ja, teksten kan zoomes inn og ut og fortsatt være leselig og funksjonell.

1.4.5 Bilder av tekst

Bruke tekst i stedet for bilder av tekst? Ja, ren tekst brukes på alt av informasjonsbærende innhold.

1.4.10 Dynamisk tilpasning (Reflow)

Kan innholdet endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet? Ja, innholdet blir konvertert til en kolonne og kan fortsatt scrolles vertikalt dersom skjermbredden endres/zoomes inn. (Kommer av meta-taggen <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″ />)

1.4.11 Kontrast for ikke-tekstlig innhold

Er det kontrastforholdet på minst 3:1 mot farge(r) som ligger ved siden av ikke-tekstlig innhold? Ja, informasjonsbærende grafiske og funksjonelle komponenter oppfyller krav om kontrast.

1.4.12 Tekstavstand

Kan tekstavstanden overstyres for å gjøre teksten lettere å lese? Ja, linjeavstand er satt til 1,5 x skriftstørrelse, avstand etter avsnitt er 2 x skriftstørrelse, avstand mellom bokstaver kan settes til 0,12 x skriftstørrelsen, og avstand mellom ord minst 0,16 x skriftstørrelsen.

1.4.13 Pekerfølsomt innhold eller innhold ved tastaturfokus

Har brukeren kontroll over hover/mouseover innhold på nettsiden som får vises med musepeker eller tastatur? Ja, det er mulig å bruke esc på tastaturet eller lukke med egnet knapp.

Prinsipp 2: Mulig å betjene

2.1 Tilgjengelig med tastatur

Gjør all funksjonaliteten tilgjengelig med tastatur.

2.1.1 Tastatur

Er det mulig å bruke all funksjonalitet kun ved hjelp av tastatur? Ja, all funksjonalitet kan nås med tastatur.

2.1.2 Ingen tastaturfelle

Har nettsiden noen tastaturfeller? Nei, nettsiden bruker ikke noen funksjonalitet som kan føre til at brukeren blir fanget inni et innholdsområde.

2.1.4 Hurtigtaster som består av ett tegn

Kan man enkelt slå av hurtigtaster som består av ett tegn? Vi har ikke denne typen funksjonalitet.

2.2 Nok tid

Gi brukerne nok tid til å lese og bruke innhold.

2.2.1 Justerbar hastighet

Er det mulig å justere tidsbegrensninger? Vi har ikke denne typen funksjonalitet.

2.2.2 Pause, stopp, skjul

Kan man stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg? Nei, det er foreløpig ikke mulig å skru av alt av animasjoner på siden, vi skal implemntere en toggle innen kort tid som gir muligheten for å skru av disse.

2.3 Anfall og andre fysiske reaksjoner

Ikke utform innhold på en måte som er kjent for å forårsake anfall.

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt

Innhold skal ikke blinke mer enn tre ganger per sekund. Vi har ikke denne typen funksjonalitet.

2.4 Navigerbar

Gjør det mulig for brukerne å navigere, finne innhold og vite hvor de befinner seg.

2.4.1 Hoppe over blokker

Har brukeren mulighet til å hoppe direkte til hovedinnholdet? Ja, det er mulig å komme direkte til hovedinnholdet med tastaturet.

2.4.2 Sidetitler

Bruker nettsiden nyttige og tydelige sidetitler? Ja, det er brukt navn som er beskrivende for innholdet på siden.

2.4.3 Fokusrekkefølge

Er innholdet presentert i en logisk rekkefølge? Ja, innhold som skal navigeres sekvensielt har logisk rekkefølge.

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)

Fremgår mål og funksjon tydelig av lenketeksten? Ja, alle lenker beskriver tydelig hvor/hva som er målet.

2.4.5 Flere måter

Tilbys flere måter å navigere på? Ja, nettsiden kan navigeres vha hovedmeny eller brødsmulesti på alle sidene.

2.4.6 Overskrifter og ledetekster

Er alle ledetekster og overskrifter beskrivende? Ja, alle ledetekstene på nettsiden har strukturerte og konsekvente overskrifter/ledetekster.

2.4.7 Synlig fokus

Får alt innhold synlig fokus når man navigerer med tastatur? Ja, allt innhold som kan navigeres med tastatur får en tydelig omriss når det er aktivt.

2.5 Inndatametoder

Gjør det enklere for brukerne å betjene funksjonalitet med andre inputmetoder enn bare tastatur.

2.5.1 Pekerbevegelse

Er det mulig å bruke innholdet på nettsiden med enkel pekerinput? Ja, alt innhold er basert på enkel pekerinput.

2.5.2 Pekeravbrytelse

Er det enkelt å avbryte uheldige og feilaktige input via mus eller berøringsskjerm? Ja, det er mulig å avbryte klikk eller berøringer.

2.5.3 Ledetekst i navn

Kan man bruke visuelle ledetekster også kunne bruke kodede ledetekster? Ja, ledetekster er like både visuelt og i koden.

2.5.4 Bevegelsesaktivering

Kan funksjonalitet som betjenes med å bevege enheten eller ved brukerbevegelse også betjenes med brukergrensesnittkomponenter? Vi har ikke denne typen funksjonalitet.

Prinsipp 3: Forståelig

3.1 Leselig

Det må være mulig å forstå informasjon og betjening av brukergrensesnitt.

3.1.1 Språk på siden

Er språket til innholdet angitt i koden? Ja, språket er definert med lang attributtet i html-koden.

3.1.2 Språk på deler av innhold

Er alle deler av innholdet som er på et annet språk enn resten av siden, markert i koden? Vi har ikke denne typen innhold.

3.2 Forutsigbar

Sørg for at websider presenteres og fungerer på forutsigbare måter.

3.2.1 Fokus

Når en komponent kommer i fokus skjer det ikke automatisk betydelige endringer i siden? Nei, endring av fokus vil ikke automatisk føre til endringer.

3.2.2 Inndata

Når verdien til et skjemafelt endres skjer det ikke automatisk betydelige endringer i siden? Nei, ingen betydelige endringer, med mindre brukeren blir varslet først.

3.2.3 Konsekvent navigering

Navigasjonslinker som gjentas på flere sider har en konsekvent rekkefølge? Ja, navigasjonslenker på siden har samme rekkefølge.

3.2.4 Konsekvent identifikasjon

Elementer som har samme funksjonalitet på tvers av flere sider er utformet likt? Ja, lignende elementer har konsekvent utforming.

3.3 Inndatahjelp

Hjelp brukere med å unngå feil og å rette opp feil.

3.3.1 Identifikasjon av feil

Feil som oppdages automatisk viser hvor feilen har oppstått med en tekstbeskrivelse av feilen? Ja, skjemaer med validering har markering hvor feilen oppstår og hva som feiler.

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner

Ledetekster eller instruksjoner vises på skjemaelementer må fylles ut? Ja, samtlige felter har beskrivelser som beskriver data som trengs.

3.3.3 Forslag ved feil

Dersom feil blir oppdaget automatisk, gis forslag til hvordan feilen kan rettes? Ja, eksempler på hvordan feilen kan rettes opplyses ved feil.

3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

Hvis en side har juridiske forpliktelser kan man angre, kontrollere eller bekrefte dataene som sendes inn? Vi har ikke denne typen innhold.

Prinsipp 4: Robust

4.1 Kompatibel

Sørg for best mulig kompatibilitet med aktuelle og fremtidige brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

4.1.1 Parsing (oppdeling)

Alle sider skal være uten store kodefeil? Ja, delvis – kode levert av Gnist følger gjeldende kodestandarder og har validert HTML og CSS. Vi kan ikke garantere for at tredjeparts kode, som plugins, er 100% korrekt.

4.1.2 Navn, rolle, verdi

Har alle komponenter navn og rolle bestemt i koden? Ja, egenutviklet kode følger denne standarden.

4.1.3 Statusbeskjeder

Gjennom statusbeskjeder får man informasjon om viktige endringer på nettsiden uten at det gir kontekstendring? Vi har ikke denne typen.