Hvordan lage mål og ambisjoner for nettsiden?

Du vil mest sannsynlig få dette spørsmålet i en av de første møtene med den eller de som skal hjelpe deg med ny nettside. Enkle spørsmål, men kanskje ikke så enkle å svare på hvis man aldri har tenkt over det før. Her har vi laget en praktisk guide for deg.

Tre spørsmål du bør stille deg, før du starter jobben med (ny) nettside, er:

 1. Hvem er målgruppen?
 2. Hva er våre ambisjoner for nettsiden?
 3. Hva er våre mål for websiden?

Finn ut hvem som er din målgruppe

 • Definer en målgruppe – så snever som mulig
 • Definer ambisjoner
 • Definer mål

Jo mer du snevrer inn målgruppen, jo bedre treffer du dem – ikke prøv å treffe alle! En ambisjon er abstrakt og ikke-målbar. Et mål er konkret og målbart.

Definer ambisjoner og mål

Når målgruppen er på plass er det to viktige faktorer som bør på plass tidlig; ambisjoner og mål. Disse utrykkene brukes gjerne om hverandre, men de er to helt forskjellige ting – dog tematisk beslektet.

Hva er en ambisjon?

En ambisjon er abstrakt og ikke-målbar. Den kan være vidløftig og svevende, eller jordnær og traust, men den bør være høythengende; noe man skal strekke seg etter. Eksempel på en personlig ambisjon kan være «Jeg skal bli rik». Den er abstrakt, og det er ingen målenhet for når den er oppnådd. Hva vil det si å være rik? Når vet man at man er det?

Hva er et mål?

Et mål er konkret og målbart. Det må være forankret i virkeligheten, og ha en helt konkret mållinje som man vet når man har passert. Eksempel på et mål, basert på ambisjonen over, kan være: «Jeg skal tjene én million i løpet av det neste året.» Den er konkret, den er målbar, og man vet om man har oppnådd målet eller ikke.

Bruk enkle setninger

Ambisjoner og mål burde defineres i enkle setninger på 10–15 ord, for å framtvinge en godt gjennomtenkt strategi for nettsiden. Om de er flere setninger, eller i verste fall flere avsnitt, er de ikke definert godt nok og bør destilleres.

Inspirasjon: Tenk på nettsiden som en roman du har skrevet. Du har kun én setning tilgjengelig for å promotere den, og selge den inn til et forlag (og potensielle lesere). Hvordan oppsummerer du handlingen i én setning? For inspirasjon, se listen New York Times Best Sellers. Får du lyst til å lese noen av disse?

Så hvordan definerer man ambisjoner og mål for en nettside?

Ambisjoner

Med en godt definert målgruppe i tankene, burde ambisjonen spisses mot dem. (Dette blir enklere om målgruppen er innsnevret.) Husk, den trenger ikke å være jordnær eller målbar. Heller bør den legge listen høyt. En måte å definere ambisjonen på, kan være å tenke hvordan man ønsker at nettsiden skal bli ansett og omtalt av målgruppen.

Om målgruppen er Personer mellom 24–38 år med interesse for sportsfiske og fiskeutstyr i medium prisklasse hvordan ønsker man at disse skal omtale nettsiden?

Eksempel på ambisjon:

eksempel.no er den desidert beste nettsiden av, om, og for sportsfiskere!  (11 ord)

Prøv i første omgang å komme opp med en ambisjon som oppsummerer nettsiden i én setning, gjerne med 15 ord eller færre. Om flere ord er nødvendig er det helt OK, men prøv å destillere det ned til én setning.

Det er nok å definere én ambisjon for nettsiden, men om bedriften har flere er det helt OK. Bare husk at de skal være abstrakte og ikke-målbare.

Målene

Målene, som ambisjoner, burde forankres i målgruppen – men også i bedriftens øvre mål og visjoner. Husk at målene skal være konkrete, jordnære, og målbare. «Å være den største websiden innenfor sportsfiske» er ikke konkret å målbart. Det er en ambisjon.

Et konkret mål, som kan etterprøves, er f.eks.:

 • Å ha 500.000 unike besøkende per måned (7 ord)

Eller, hvis websiden har salgbare produkter:

 • Å selge 100 enheter av fiskestangen Rodney SuperFly III per måned (11 ord)
 • Selge fiskeutstyr for NOK 750.000‚– (omsetning) første kvartal (8 ord)

Dette er konkrete mål, som kan måles med statistikk, og er relativt jordnære. Også her er det lov å legge listen litt høyt – så lenge det er målbart.

Definer mellom 3–5 mål for nettsiden. Hvis man har flere enn 5 mål, se om noen av dem er veldig like og/eller kan kombineres til mål som favner bredere. Målene bør to helt konkrete deler: En målbar enhet, og en tidsramme. Som med ambisjonene, prøv å definere målene i én kort setning.

Oppsummert

Nå har dere definert en ambisjon og tre mål for nettsiden:

Ambisjon:

 • eksempel.no er den desidert beste nettsiden av, om, og for sportsfiskere!

Mål:

 • Å ha 500.000 unike besøkende per måned
 • Å selge 100 enheter av fiskestangen Rodney SuperFly III per måned
 • Selge fiskeutstyr for NOK 750.000‚– (omsetning) første kvartal