Hvem er målgruppen for nettsiden din?

Du må tørre å tenke snevert. Jo mer detaljert målgruppen er definert, jo mer kan du målrettet spisse nettsiden mot dem, og jo større sjanse er det for at de prater om den til venner og bekjente fordi den treffer dem så bra.

Slik gjør du det:

Definer en målgruppe for nettsiden – så snever som mulig

Jo mer du snevrer inn målgruppen, jo bedre treffer du dem – ikke  prøv å treffe alle!

Du bør alltid definere en målgruppe for nettsiden. Jo mer man snevrer inn målgruppen, jo mer presis kan man være i formulering og spissing av budskapet. Det er ikke slik at alle utenfor målgruppen blir utelatt – det er faktisk større sjanse for at de blir fanget inn av et godt spisset for formulert budskap. Å definere en målgruppe hjelper deg også å definere et uttrykk (eller en «stemme») for nettsiden.

Hva selger du?

En nettside skal  alltid selge noe. Som regel er det produkter eller tjenester, som målgruppen betaler penger for. Noen ganger kan det være mer abstrakt; en idé eller holdning, som målgruppen skal investere tid og krefter i.

EKSEMPEL:  Om nettsiden skal selge sportsfiskeutstyr, så start med å definere målgruppen som:

  • Personer med interesse for sportsfiske og fiskeutstyr

Hvem er konkurrenten(e)?

Se på konkurrentene dine (når du selger noe, finnes det alltid konkurranse). Hvem retter de seg mot? Finnes det «hull» i deres markedsføring som du kan sikte deg inn mot?

EKSEMPEL:  Si at du har to konkurrenter; en som selger billig utstyr og en som selger dyrt utstyr. Du ønsker å treffe mellomsegmentet, så du spisser målgruppen til:

  • Personer med interesse for sportsfiske og fiskeutstyr  i medium prisklasse

Hvem vil betale deg?

En nettside krever betydelige investeringer fra deg, i både tid og penger. Hvilken person vil deg best avkastning på den investeringen? Hvilken person vil gi deg penger for – eller investere tid og krefter i – det du selger? Dette er målgruppen.

Hvem er dine eksisterende kundegruppe, og hvorfor kjøper de det du selger? Se etter fellestrekk. Hvilke person i dagens kundegruppe gir deg mest avkastning på din investering? Det er svært sannsynlig at personer innenfor samme demografi, og med samme interesser, også er i samme målgruppe.

EKSEMPEL:  Du ser av dagens kundebase at de som legger igjen mest penger er yrkesaktive i aldersgruppen 24–38. De som er yngre er gjerne studenter med dårligere råd, og kjøper fra den billigere konkurrenten. De som er eldre har bedre økonomi, og handler gjerne fra den dyrere konkurrenten. Igjen spisser du målgruppen til:

  • Personer mellom 24–38 år med interesse for sportsfiske og fiskeutstyr i medium prisklasse

De ansatte er ikke i målgruppen

Det er fort gjort å gå i fellen og tenke at de ansatte, eller eventuelle avdelinger i bedriften, er målgruppen for nettsiden. Men da er det ikke en webside, da er det et intranett. Vil de ansatte kjøpe det du selger? Vil de ansatte betale deg? Nei, det er som regel omvendt. Så vær forberedt på å knuse noen ego. Skal du selge fiskeutstyr, så er ikke målgruppen selgerne – målgruppen er alltid  personen som er villig til å betale deg, enten det er i kroner og øre, eller i tid og krefter.

Alle fra 0–100 år er ikke en (god) målgruppe

Det er lett å gå i fella og favne alt for vidt. En målgruppe som «Alle fra 0–100 år» er en gjenganger, men du gjør ikke deg selv noen tjeneste med en så bred definisjon. Du må investere uendelig med tid og penger i en slik målgruppe. Så med mindre du er Jeff Bezos, grunnlegger og eier av Amazon, med en formue i størrelsesorden 1.197.865.695.000,– norske kroner, så bør du snevre inn målgruppen din. Amazon.com er omtrent den eneste nettsiden i verden som har – og kan ha! – «alle fra 0–100 år» som målgruppe.

Potter-paradokset

Da J.K. Rowling skrev den første boken om Harry Potter hadde hun en helt klar målgruppe i tankene:  11-åringer. Hun prøvde ikke å skrive for alle. Bokens formidable suksess skyldes at hun traff målgruppen midt i blinken! 11-åringene elsket boken, og fortalte om den til venner, søsken, mamma og pappa, onkler og tanter og besteforeldre. Og ganske snart satt  alle  og leste den. Fordi hun traff målgruppen hun siktet mot. Rowlings genistrek var at i neste bok var Harry ett år eldre, og gjennom bøkene vokste han i takt med målgruppen. Moralen er: Treff målgruppen, og følg målgruppen

Oppsummert

Tenk snevert. Jo mer detaljert målgruppen er definert, jo mer kan man målrettet spisse nettsiden mot dem, og jo større sjanse er det for at de prater om den til venner og bekjente fordi den treffer dem så bra. Og – for å være ærlig – folk som er langt utenfor målgruppen har man ikke bruk for annet enn å øke antall besøkende i statistikken. Du har kanskje titusenvis av unike besøkende, men de forlater nettsiden etter 2 sekunder fordi du ikke treffer dem.

Har du spørsmål til artikkelen?