Gnist Design er blitt miljøfyrtårn

Ingen kan vel gjøre alt, men alle kan vi gjøre litt – og vi har lyst å gjøre det vi kan.

29. april, 2022 mottok vi det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Internett som miljøversting?

Hvorfor skal et webbyrå bli miljøfyrtårn? Noen undersøkelser sier at Internett slipper ut like mye CO2 som flytrafikken. Selv om dette kanskje er en sannhet med modifikasjon, så må vår bransje gjøre det vi kan og gå foran med godt eksempel. Om alle bidrar litt, er sjansene større for at vi samlet klarer å gjøre en forskjell. Vi kan sikkert halvere karbonavtrykket på en nettside uten at det går ut over kvaliteten. Vi tror til og med at et grønt fokus vil gjøre nettsiden bedre.

Hva kan vi og du bidra med?

Med ny kunnskap og det riktige fokus kan man gjøre en god del:

 • Bidra til raske og lette nettsider
  En lett og rask nettside krever mindre bruk av energi. Dette kan løses med ryddig og strukturert kode. Bruke bilder i rett format og oppløsning. Mindre bruk av video m.m.
 • God design
  Et godt brukerorientert design bidrar også til lavere utslipp. Hva er de viktigste oppgavene nettsiden skal løse og hvem er målgruppen? La brukeren finne frem raskt. Jo mindre tid på leting, jo mindre strøm brukes og dermed mindre utslipp.
 • Slette unødvendig innhold
  Oppfordre til å lage rutiner for sletting av innhold. Hold nettsiden oppdatert og slett alt som er utdatert. Mindre datamengde, mindre utslipp.
 • “Grønn” hosting og serverpark.
  Om man har mulighet for det. Velg en leverandør som har fokus på dette og som bruker fornybar energi.
 • Oppfordre til mer effektiv informasjondeling
  Kan man redusere antall e-poster som sendes? Må det sendes store og tunge vedlegg? Redusere antall nyhetsbrev?

Bærekraftfokus i hverdagen

Vårt lille kontor er på langt nær noen miljøversting, men igjen, vi kan alle gjøre litt. Miljøfyrtårn gir oss flere verktøy for å jobbe konkret og helhetlig med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Hva kan det bety på vårt kontor i hverdagen?

 • Vi må ikke kjøpe ny telefon selv om det er kommet en ny iPhone.
 • Vi kan redusere matsvinn også på jobb.
 • Må vi ha nye møbler, eller kan det finnes brukte som dekker behovet?
 • Ved møter; kan de utføres digitalt eller må man reise?
 • Legge tilrette for bruke av kollektiv transport til og fra jobb.

Gnist ønsker å påvirke sine leverandører og samarbeidspartnere

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Vi vil derfor oppfordre alle bedrifter, små som store, til å ta steget mot en mer bærekraftig fremtid.