MOSJ

MOSJ­ er et statlig system som overvåker miljøet på Svalbard og Jan Mayen

Om prosjektet

  • WordPress nettside
  • Flerspråklig
  • Skreddersydd ux/design
  • Innholdsstruktur
  • Visuell presentasjon av store mengder data, statistikk og grafer hentet inn via API.

Besøk nettsiden

www.mosj.no

Om MOSJ

MOSJ (Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen) er et miljøovervåkingssystem som er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøet i nordområdene nås.

MOSJ benytter et utvalg av indikatorer fra ulike tematiske program og setter dem i sammenheng på tvers av fag og temaer. Det kan skape ny forståelse for sammenhenger mellom ulike typer miljøpåvirkninger og effektene i naturen.

Kontakt Ørjan

Kom i gang du også

Vi har nykvernet kaffe og mange gode råd. Ta kontakt med Ørjan!

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg

Kontaktskjema